PERISTIWA YPEM PADA TAHUN 2014
  • 31 Oktober 2014


    Yayasan Pembangunan Ekonomi Malaysia (YPEM) DiPerbadanankan di bawah Akta Pemegang Amanah Pemerbadanan 1952. Jabatan Perdana Menteri. No. Pendaftaran: PPAB-36/2014.
iklan tepi