Yayasan Pembangunan Ekonomi Malaysia (YPEM)
Nama Penuh Organisasi : Yayasan Pembangunan Ekonomi Malaysia (YPEM)
Nombor Pendaftaran : PPAB-36/2014
Tarikh DiPerbadanankan : Berkuatkuasa pada 31hb Oktober 2014
Akta : Di bawah Akta Pemegang Amanah Pemerbadanan 1952.
Pusat Khidmat Pelanggan Yayasan YPEM
Yayasan Pembangunan Ekonomi Malaysia
Masjid Negara, Jalan Perdana, 50480 Kuala Lumpur
Tel: 014 - 322 6557
Pusat Operasi
Yayasan Pembangunan Ekonomi Malaysia
Blok B, YPEM Palm View Building,
Bukit Merah Laketown Resort,
34400 Semanggol, Perak.
Tel: 05 - 8900112 & 05 - 8900172 E-Mail: ypem.asia@gmail.com
iklan tepi