Khidmat Perundingan Strategi Pemasaran Berasaskan Islam
Tanda-tanda perlunya bimbingan Muamalat Islam adalah apabila graf prestasi syarikat seperti gambar di atas.
Yayasan YPEM akan memberi khidmat perundingan strategi pemasaran; untuk membangunkan ekonomi rakyat Malaysia dalam semua sektor ekonomi. Peranan dan keseluruhan aktiviti Yayasan YPEM adalah untuk maningkatkan ekonomi seluruh rakyat Malaysia. Yayasan YPEM akan membantu membangunkan ekonomi rakyat Malaysia dalam bentuk kepelbagaian strategi pemasaran mengikut situasi pergerakan aktiviti ekonomi semasa. Khidmat nasihat adalah Berkonsepkan Ekonomi Muamalat Islam. Khidmat nasihat diberikan PERCUMA kepada golongan Fakir dan Miskin. Untuk syarikat dan korporat adalah dikenakan bayaran berasaskan perjanjian akad Mudharabah.
Hubungi kami:
YAYASAN PEMBANGUNAN EKONOMI MALAYSIA
PEJABAT KHIDMAT PELANGGAN
MASJID NEGARA, JALAN PERDANA, 50480 KUALA LUMPUR
Tel: 014 – 3226557 E-Mail: ypem.asia@gmail.com
PUSAT OPERASI
BANGUNAN YPEM PALM VIEW, BUKIT MERAH LAKETOWN RESORT, 34400 PERAK
Tel: 05 – 8900112 & 05 - 8900172
E-Mail: ypem.asia@gmail.com