Pendorong Utama
Allahyarham Tuan Haji Ibrahim Bin Kulop Abdullah
Penasihat Ulung I Yayasan Pembangunan Ekonomi Malaysia
Allahyarhamah Puan Hajah Jawiriah Binti Abdul Aziz
Penasihat Ulung II Yayasan Pembangunan Ekonomi Malaysia
Allahyarham Tuan Haji Abdullah Bin Mat Amin
Penasihat Ulung III Yayasan Pembangunan Ekonomi Malaysia
iklan tepi