VISI & OBJEKTIF YAYASAN YPEM
Visi: Islam sinar petunjuk bagi segala urusan

Objektif Penubuhan YPEM
  1. Memastikan seluruh umat Islam di Malaysia mahir tajwid al-Quran.
  2. Melahirkan usahawan Islam yang fokas al-Quran, Hadis & Sunnah.
Strategi YPEM
  1. Menyedia kelas pengajian Tajwid al-Quran Intensif PERCUMA kepada seluruh rakyat Malaysia.
  2. Memberi bimbingan langkah jutawan secara PERCUMA kepada seluruh pelajar dan usahawan di Malaysia.
  3. Memberi bimbingan tunjuk ajar kaedah Muamalat perniagaan kepada para usahawan.
  4. Mewujudkan pusat pengajian Waqaf terbesar di Malaysia.
  5. Menyedia fasiliti tempat pembelajaran dan kemudahan penginapan yang sempurna.
  6. Memanfaatkan aset tanah sebagai sumber ekonomi untuk pembesaran Yayasan.
iklan tepi