Tanggungjawab Pengurusan YPEM
  1. Memastikan visi, misi dan objektif Yayasan dapat di capai secara yang bijaksana.
  2. Memastikan semua disiplinari jawatan mempunyai modul kompetensi yang komprehensif yang dapat memastikan visi, misi dan objektif Yayasan berkesan mampu capai.
  3. Penilaian kompetensi, pengiktirafan professional dan persijilan diwujudkan untuk menghargai keunggulan kakitangan akademik yang cemerlang.
iklan tepi