PERISTIWA YPEM PADA TAHUN 2018
 • 28 Mac 2018


  Menteri Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mengeluarkan surat sokongan agar Yayasan Pembangunan Ekonomi Malaysia diberikan kemudahan Perlepasan Cukai atas sumbangan yang diberikan kepada pihak Yayasan.
 • 19 April 2018


  Ketua Pengarah, Jabatan Kebajikan Masyarakat mengeluarkan surat sokongan agar Yayasan Pembangunan Ekonomi Malaysia diberikan kemudahan Perlepasan Cukai atas sumbangan yang diberikan kepada pihak Yayasan.
 • 17 Mei 2018


  Ketua Pengarah, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) mengeluarkan surat sokongan agar Yayasan Pembangunan Ekonomi Malaysia diberikan kemudahan Perlepasan Cukai atas sumbangan yang diberikan kepada pihak Yayasan.
 • 5 Jun 2018


  Pertukaran Status tanah tapak Tahfiz daripada status 'Tanah Kampung' kepada status 'Pusat Pendidikan dan Latihan' telah diluluskan oleh Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak. Surat kelulusan telah dikeluarkan oleh Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Kangsar.
iklan tepi