VISI & OBJEKTIF YAYASAN YPEM

 

 

Visi: Islam sinar petunjuk bagi segala urusan

 

Objektif Penubuhan YPEM

1. Memastikan seluruh umat Islam di Malaysia mahir tajwid al-Quran.

2. Melahirkan usahawan Islam yang fokas al-Quran, Hadis & Sunnah.

 

Strategi YPEM

1. Menyedia kelas pengajian Tajwid al-Quran Intensif PERCUMA kepada seluruh rakyat Malaysia.

2. Memberi bimbingan langkah jutawan secara PERCUMA kepada seluruh pelajar dan usahawan

    di Malaysia.

3. Memberi bimbingan tunjuk ajar kaedah Muamalat perniagaan kepada para usahawan.

4. Mewujudkan pusat pengajian Waqaf terbesar di Malaysia.

5. Menyedia fasiliti tempat pembelajaran dan kemudahan penginapan yang sempurna.

6. Membangun tanah waqaf sebagai sumber ekonomi untuk pembesaran Yayasan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login form