Visi: Semarak Ekonomi Islam

 

Objektif Penubuhan YPEM

 

1. Mengimarahkan Masjid sebagai Pusat Hafazan al-Quran.

2. Menjadikan Masjid sebagai pusat perkembangan ilmu.

3. Melahirkan graduan-gradual tahfiz berjawatan profesional.

4. Melahirkan usahawan dan cendiakawan Islam yang fokas al-Quran, Hadis & Sunnah.

 

 

Strategi YPEM

 

1. Membiayai kos tenaga pengajar hafazan al-Quran di seluruh Malaysia.

2. Melengkapkan fasiliti pembelajaran di 500 buah masjid yang

    dipilih sebagai pusat Hafazan al-Quran.

3. Mengurus dana Waqaf dan Infaq secara effisien dan effektif

    untuk perluasan syiar Islam.

4. Membangun tanah waqaf sebagai sumber ekonomi untuk Yayasan.

5. Memberi tunjuk ajar kaedah Muamalat kepada para usahawan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login form