Tanggungjawab Pengurusan YPEM

1. Memastikan visi, misi dan objektif Yayasan dapat di capai secara yang bijaksana.

2. Memastikan semua disiplinari jawatan mempunyai modul kompetensi yang komprehensif yang

    dapat memastikan visi, misi dan objektif Yayasan berkesan mampu capai.

3. Penilaian kompetensi, pengiktirafan professional dan persijilan diwujudkan untuk menghargai

    keunggulan kakitangan akademik yang cemerlang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login form