Yayasan Pembangunan Ekonomi Malaysia (YPEM)

 

Nama Penuh Organisasi     : Yayasan Pembangunan Ekonomi Malaysia (YPEM)

Nombor Pendaftaran          : PPAB-36/2014

Tarikh DiPerbadanankan    : Berkuatkuasa pada 31hb Oktober 2014

Akta                                : Di bawah Akta Pemegang Amanah Pemerbadanan 1952.

Auditor                            : Hasnan & Co.

 

 

Ibu Pejabat

Yayasan Pembangunan Ekonomi Malaysia

Block B YPEM Palm View Building

Bukit Merah Laketown Resort

Jalan Bukit Merah

34400 Semanggol, Perak

Tel: 05 - 8900112, 8900172

Website: ypem.asia, yayasanypem.com

E-Mail: ypem.asia@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login form