DALAM PERBINCANGAN

 

 

Kolabrasi dengan POS MALAYSIA BERHAD

Merujuk kepada perbincangan awal. Secara dasarnya telah dipersetujui TETAPI perlu di'hold'kan sementara kerana proses restructuring perjawatan sedang berlaku di dalam Pos Malaysia Berhad. Jangkaan operasi Oktober 2019.

 

 

 

 

 

 

 

NOTA

Sekiranya Tuan/Puan berhasrat untuk menyertai program YPEM atau ingin membuat serahan Derma

Khairat adalah dihargai menghubungi Yayasan YPEM di alamat komunikasi seperti di bawah:

 

YAYASAN PEMBANGUNAN EKONOMI MALAYSIA (YPEM)

Pejabat di No 2, Jalan Raja Chulan, 33000 Kuala Kangsar, Perak

Telefon 05-7777577, 05-7777578 Fax 05-7777579

Website: ypem.asia        Email: ypem.asia@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login form