PERISTIWA YPEM PADA TAHUN 2018

 

 

28 Mac 2018

Menteri Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Putrajaya mengeluarkan surat sokongan agar Yayasan Pembangunan Ekonomi Malaysia diberikan kemudahan Perlepasan Cukai atas sumbangan yang diberikan kepada pihak Yayasan.

 

 

 

 

19 April 2018

Ketua Pengarah, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Putrajaya mengeluarkan surat sokongan agar Yayasan Pembangunan Ekonomi Malaysia diberikan kemudahan Perlepasan Cukai atas sumbangan yang diberikan kepada pihak Yayasan.

 

 

 

17 Mei 2018

Ketua Pengarah, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Putrajaya mengeluarkan surat sokongan agar Yayasan Pembangunan Ekonomi Malaysia diberikan kemudahan Perlepasan Cukai atas sumbangan yang diberikan kepada pihak Yayasan.

 

 

 

5 Jun 2018

Pertukaran Status tanah tapak Tahfiz daripada status 'Tanah Kampung' kepada status 'Pusat Pendidikan dan Latihan' telah diluluskan oleh Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak. Surat kelulusan telah dikeluarkan oleh Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Kangsar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login form