PERISTIWA YPEM

 

JANUARI 2016

Aktiviti sukat tanah, penebangan dan pembersihan tanah tapak Tahfiz untuk tujuan

Majlis Pecah Tanah pada Februari 2016.

 

Fasa Pembangunan

 

Pembersihan Tanah

 

 

 

Sukat Tanah

 

 

 

 

NOTA

Sekiranya Tuan/Puan berhasrat untuk menyertai program YPEM atau ingin membuat serahan Derma

Khairat adalah dihargai menghubungi Yayasan YPEM di alamat komunikasi seperti di bawah:

 

YAYASAN PEMBANGUNAN EKONOMI MALAYSIA (YPEM)

Pejabat di No 2, Jalan Raja Chulan, 33000 Kuala Kangsar, Perak

Telefon 05-7777577, 05-7777578 Fax 05-7777579

Website: ypem.asia        Email: ypem.asia@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login form