PERISTIWA YPEM

 

JANUARI 2016

Aktiviti sukat tanah, penebangan dan pembersihan tanah tapak Tahfiz untuk tujuan

Majlis Pecah Tanah pada Februari 2016.

 

Fasa Pembangunan

 

Pembersihan Tanah

 

 

 

Sukat Tanah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login form