PERISTIWA YPEM PADA TAHUN 2014

 

 

31 Oktober 2014

Yayasan Pembangunan Ekonomi Malaysia (YPEM) DiPerbadanankan di bawah Akta

Pemegang Amanah Pemerbadanan 1952. Jabatan Perdana Menteri. No. Pendaftaran:

PPAB-36/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login form