PENYELARAS & PENGENDALI KELAS BACA, HAFAL DAN

TULIS AL-QURAN DI MASJID-MASJID SELURUH MALAYSIA

 

 

YAYASAN PEMBANGUNAN EKONOMI MALAYSIA (YPEM)

 

Yayasan YPEM adalah sebuah NGO ekonomi terbesar di Malaysia; No. Pendaftaran: PPAB-36/2014. Kelulusan operasi berkuatkuasa pada 31hb Oktober 2014 DiPerbadanankan di bawah Akta Pemegang Amanah Pemerbadanan 1952. Visi utama YPEM adalah membangunkan ekonomi Malaysia berasaskan al-Quran dan Hadith.

OPERASI FASA 1: MEMASUKKAN AL-QURAN KE DALAM DADA UMAT ISLAM DI MALAYSIA
Kerjasama diwujudkan secara kolabrasi antara Yayasan Pembangunan Ekonomi Malaysia (YPEM), Kolej Islam Teknologi Antarabangsa (KITAB) dan Masjid-Masjid terpilih di seluruh Malaysia. Visi kolabrasi adalah untuk memasukkan al-Quran ke dalam dada umat Islam di Malaysia.

OPERASI FASA 2: MENYEDIAKAN LALUAN PANTAS UNTUK IJAZAH DOKTOR FALSAFAH (PhD) PADA USIA DUA PULUHAN.
Pelajar yang berjaya dalam Fasa 1 akan diberikan Sijil Hafazan yang diiktiraf oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Setiap kejayaan hafazan 5 juzuk al-Quran di anugerahkan satu sijil Hafazan. Setiap sijil membawa nilai 3 kredit yang boleh dimanfaatkan di IPTA/IPTS untuk laluan pantas ke pringkat Ijazah Doktor Falsafah (PhD).

OPERASI FASA 3: MENERAPKAN ILMU MUAMALAT UNTUK PENGUASAAN EKONOMI MALAYSIA.
Pelajar dan masyarakat akan diberi tunjukajar kaedah bermuamalat secara profesional oleh Pihak Yayasan Pembangunan Ekonomi Malaysia. Semua tunjuk ajar adalah berasaskan kaedah tuntutan Islam. Ia akan dikendalikan secara besar-besaran di seluruh Malaysia.

 

 


 

 

 

Login form