PUSAT TAJWID AL-QURAN

 

 

YAYASAN PEMBANGUNAN EKONOMI MALAYSIA (YPEM)

Yayasan YPEM adalah sebuah NGO Islam di Malaysia; No. Pendaftaran: PPAB-36/2014. Kelulusan operasi berkuatkuasa pada 31hb Oktober 2014 DiPerbadanankan di bawah Akta Pemegang Amanah Pemerbadanan 1952.
 

Visi YPEM ialah membangunkan ekonomi Malaysia berasaskan Islam

Strategi 1      : Menyedia kelas bimbingan Tajwid al-Quran PERCUMA kepada seluruh umat Islam di Malaysia.

                       (klik borang daftar Bimbingan Tajwid al-Quran)

Strategi 2      : Menyedia kelas bimbingan perniagaan berasaskan kaedah Islam.

                       (klik borang daftar Bimbingan Perniagaan)

 

Aktiviti kebajikan YPEM

Aktiviti 1      : Menyedia bimbingan Tajwid al-Quran PERCUMA bagi seluruh umat Islam di Malaysia. Aktiviti ini sedang

                      berjalan dan akan terus berterusan.

Aktiviti 2      : Menyedia perkhidmatan Van Jenazah bantuan di semua hospital besar dan daerah di seluruh Malaysia

                      untuk urusan jenazah umat Islam dari Hospital ke destinasi pengkebumian. Caj bersubsidi 2/3 dari harga caj

                      van jenazah pasaran. (Beberapa buah van jenazah akan mula beroperasi pada bulan Julai 2020.

                      Insyaalah, 160 buah van jenazah sedang diusahakan untuk beroperasi di semua hospital).

Aktiviti 3      : Membeli tanah dan membangunkan bangunan wakaf untuk pengajian al-Quran, bimbingan muamalat, hospital

                      Islam, pusat perniagaan Islam, dan mewujudkan pusat kajian & rujukan ilmiah Islam. Insyaalah.

 

 

PROGRAM INFAQ UNTUK BELI TANAH, BELI BANGUNAN DAN BINA BANGUNAN

 

 

PROGRAM INFAQ VAN JENAZAH UNTUK SEMUA HOSPITAL DI MALAYSIA

Program ini diusahakan atas dasar untuk meringankan kos penghantaran jenazah. Sasaran dua (2) buah van di setiap hospital besar dan sebuah (1) van di setiap hospital daerah.